Warunki gwarancji

 

Dożywotnia gwarancja obejmuję konstrukcje klamry tj. mocowanie do paska oraz śrubę mocującą zapięcie. Wszystkie wady wynikające z nieprawidłowego wyprodukowania klamry, firma SteelTree zobowiązuje się naprawić lub wymienić klamrę na wolną od wad.

Gwarancja na zapięcie które mocuje się na gwincie w konstrukcji klamry (dzięki czemu jest wymienialne) wynosi 12 miesięcy od momentu kupna przedmiotu. Jeśli po tym czasie ulegnie ona zniszczeniu, nowe zapięcie wyślemy za darmo wraz z instrukcją montażu. Klient ponosi w tym przypadku jedynie koszty wysyłki.


Gwarancją nie są objęte wady powstałe w skutek:

- nieprawidłowego użytkowania klamy;

- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady;

- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.)

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek modyfikacji produktu.

W przypadku zniszczenia klamry poprzez porysowanie wynikające z normalnego jej użytkowania istnieje możliwość naprawienia jej.
Prosimy o przesłanie zdjęcia klamry na adres store@steeltree.eu
Jesli naprawa będzie możliwa wystarczy naprawimy ją bezpłatnie!
Klient ponosi jedynie kosz wysyłki.